Menu

Ngày tôi mới ba tuổi, bố mẹ đưa tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống, để tiện bề chăm sóc bà nội.

Có nhiều quan niệm về hạnh phúc, nhưng đối với tôi, hạnh phúc nhất là được về nhà mỗi tuần với cha mẹ.

Với cộng đồng gốc Hoa, tổ tiên không bó hẹp trong phạm vi huyết thống, gia đình, họ tộc mà theo nghĩa rộng, “tổ tiên” còn là những “nhân thần” giúp đỡ cộng đồng trên bước đường di dân lập nghiệp.
Trang 1 trong 1