Menu

Vốn là chàng công tử học đủ võ nghệ, đàn hát từ nhỏ, lại sắc sảo, hóm hỉnh, nhà sử học Lê Văn Lan luôn nhớ rõ những trải nghiệm tết khi ông còn thơ bé.

Đứa bé là món quà từ quá khứ gửi vào hiện tại, là dấu hiệu bất tử của tình yêu, kết nối những thế hệ ruột rà máu mủ khác nhau thông qua xương thịt của một người ngoại tộc. Và đứa bé là con gái.
Trang 1 trong 1