Menu

Sau nhiều năm tạm ngưng, dòng phim đặt hàng được khởi động trở lại từ năm nay với màn mở đầu của 'Hợp đồng bán mình'.

Đây cũng là vấn đề trăn trở lâu nay, nhưng lại chưa tìm được lối đi khả quan của một số nhà sản xuất. Một là chưa coi trọng công tác quảng bá, hai là không đủ khả năng đầu tư thêm cho công tác truyền thông.

Dù là 14 năm, 25 năm hay nhiều hơn nữa, thì từng nhân vật, từng thước phim của đạo diễn họ Vương cũng đã trở thành nét biểu tượng về một “vũ trụ điện ảnh” đậm chất duy mỹ và tinh tế tột bậc.

Đã đến lúc cần nghiêm khắc áp dụng các biện pháp chế tài về các hành vi xâm hại tác phẩm nghệ thuật công cộng như gỡ phá, bẻ gãy, viết, vẽ bậy, trộm hoa...

"Lân Nhã là ai, Lân Nhã sống như thế nào, tôi chỉ biết nói rằng cậu ấy là một gã đàn ông bình thường sống với đam mê âm nhạc"- Lân Nhã nói.
Trang 3 trong 22