Menu

TP.HCM tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết TW 5 về văn hóa

17:25 25/07/2013

pno
PN - Cần tiếp tục phát huy, thể hiện tính chất mục tiêu “văn minh, hiện đại, nghĩa tình” trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM, là trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa trên địa bàn TP.HCM, do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 23/7.

TP.HCM tong ket 15 nam thuc hien nghi quyet TW 5 ve van hoa
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao bằng khen tặng các tập thể,
cá nhân tiêu biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: SGGP

Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, thành tựu và hạn chế trong 10 nhiệm vụ: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống con người Việt Nam; môi trường văn hóa; phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa... Hội nghị cũng đánh giá việc thực hiện các giải pháp lớn theo Nghị quyết Trung ương 5 về: giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, với nhiều thành tựu quan trọng. TP.HCM cũng kiến nghị Trung ương ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng nội hàm Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến, nhân văn, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

 V. Tiến