Menu

Trước ngày kỷ niệm 35 năm Trường Viết văn Nguyễn Du (1979 - 2014), khoa Viết văn, Báo chí tự nhiên sinh ra ý tưởng làm tượng cụ Hiến. Lúc ấy cụ đã mất được 3 năm.

Web drama đúng là “mỏ vàng” để các nhà làm phim chiếu rạp khai thác, nhưng nếu quá vội vàng nôn nóng “ăn theo”, thì không khéo sẽ thành dục tốc bất đạt.
Trang 1 trong 238