Menu

Margaret Thatcher là một người phụ nữ đặc biệt. Đặc biệt trong suy nghĩ, cách chiến đấu suốt một thập kỷ trên cương vị thủ tướng của một trong những quốc gia đứng đầu châu Âu, và ngay cả trong cách mà bà từ giã cõi đời.

Chuyện nhỏ ở Chợ Lớn là những lát cắt đa chiều về các giá trị của mảnh đất này. Bắt đầu từ các lễ hội, sách đi dần đến những câu chuyện đời sống, con người.
Trang 4 trong 199