Menu

Trong chuỗi ngày chìm ngập với những câu chuyện chính trị - xã hội, tôi không nhìn thấy tín hiệu tích cực của tinh thần hoài nghi lành mạnh.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng khẳng định, nếu vì mục tiêu cá nhân mà không dám nói ra những điều quan trọng của đất nước, không dám chấp nhận sự phê phán hay phản biện… thì không xứng đáng với vai trò của người đại biểu nhân dân.

Một bộ luật nhằm thực hiện một trong những quyền cơ bản của công dân đã được hiến định, đồng thời là công cụ duy trì và bảo vệ trật tự xã hội của Nhà nước, lại có vẻ luôn trong thế tiến thoái lưỡng nan...

Chiều 11/6,chúng tôi rời Sài Gòn đi về hướng Phan Thiết với một thôi thúc duy nhất: “Phải tận mắt chứng kiến hỗn loạn trước khi luận bàn về nó”,dù các kênh thông tin đã lần lượt đưa lên vô số hình ảnh từ vô số góc nhìn.
Trang 1 trong 2