Menu

UBND TP.HCM sẽ tổng kiểm tra các cơ sở về PCCC trong tháng 6/2018

19:53 24/05/2018

pno
Trong tháng 6/2018, UBND TP sẽ tổ chức tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá các cơ sở có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/5, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, trong tháng 6/2018, UBND TP sẽ tổ chức tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá các cơ sở có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); cơ sở cần áp dụng giải pháp thay thế để khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; cơ sở không có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

UBND TP.HCM se tong kiem tra cac co so ve PCCC trong thang 6/2018
 

Các cơ sở không tổ chức thực hiện, thực hiện không đầy đủ, hoặc đã bị khiếu nại, khiếu kiện về điều kiện an toàn PCCC từ hai lần trở lên mà vẫn không khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu; cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC.

TP sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu nội dung quy định điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 23/2017 của HĐND TP và hiểu về phương án xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC; hướng dẫn thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC.

Theo UBND TP, trong năm 2019, TP sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC; vận động các cơ sở thực hiện đúng tiến độ; triển khai phương thức xử lý đối với các cơ sở không có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC, cơ sở không tổ chức thực hiện, thực hiện không đầy đủ, hoặc đã bị khiếu nại, khiếu kiện về điều kiện an toàn PCCC từ hai lần trở lên mà vẫn không khắc phục cũng như cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chống cháy.

Sau năm 2019, các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, nếu chưa đáp ứng quy định của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của HĐND TP thì sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quỳnh Mai