Menu

Các đối tượng lạ mặt đã áp sát xe của chị Linh, thò tay giật mạnh túi xách treo ở giữa xe. Khi chị này giữ túi lại, các đối tượng còn quay lại đe dọa và cướp tài sản.
Trang 4 trong 1877