Menu

Trần Việt Hưng và Phạm Văn Thủy nhiều lần trộm nắp cống bằng sắt trên đường đem đi bán. Vụ việc dù gây thiệt hại không lớn về kinh tế nhưng để lại nhiều hệ lụy.
Trang 3 trong 1879