Menu

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: 'Không thể chạy theo tiền mà bỏ quên phát triển bền vững'

08:50 01/11/2019

pno
Theo đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, những nơi cần phải bảo vệ rừng mà để rừng bị tàn phá, GDP tăng 5-7% mà để dân bỏ đi thì phải đánh giá lãnh đạo địa phương "không hoàn thành nhiệm vụ".

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, các địa phương muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ tập trung vào tiền hay chỉ số GDP.

Việc phát triển bền vững phải xoay quanh ba yếu tố, đó là bảo vệ môi trường, nâng cao văn hóa và bảo tồn di sản.

Dai bieu Truong Trong Nghia: 'Khong the chay theo tien ma bo quen phat trien ben vung'
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa

Mở đầu bài phát biểu của mình, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, không nên dùng con số GDP để đánh giá năng lực lãnh đạo. GDP không được phép trở thành yếu tố để đánh giá năng lực lãnh đạo của những địa phương cần bảo vệ rừng hay vùng phên dậu của quốc gia. 

Nó sẽ khiến chúng ta chạy theo con số, theo tiền mà không quan tâm đến nhiệm vụ chính của địa phương đó. 

“Những nơi cần bảo vệ môi trường, phải bảo vệ rừng mà để rừng bị tàn phá, GDP tăng 5-7% mà để dân bỏ đi thì phải đánh giá lãnh đạo địa phương không hoàn thành nhiệm vụ” - ông Nghĩa nói. 

Đại biểu này cho rằng, nếu chỉ định hướng bằng tiền, chỉ cần kêu gọi đầu tư nước ngoài là có thể đạt được mục đích. Nhưng cũng vì lý do đó, đất nước sẽ đánh mất chủ quyền quốc gia, lệ thuộc về kinh tế và mất tự chủ về nhiều mặt. 

Trong khi đó, chúng ta đã có hệ thống phân bổ, những vùng miền có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế có nhiệm vụ san sẻ với những vùng miền khó khăn, có nhiệm vụ đặc biệt khác.

Nêu quan điểm về việc phát triển bền vững, cụm từ thường được nhắc đến thường xuyên trong mỗi kỳ họp, hội thảo của các cơ quan, ban ngành, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, nên áp dụng bài học của thế giới vào Việt Nam, đó là phát triển bền vững theo ba yếu tố: nâng cao văn hóa, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản.

“Trong nâng cao văn hóa, có hai vế là phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tiếp cận và tiếp thu văn hóa hiện đại của thế giới. Bảo vệ môi trường cũng được phân ra là bảo vệ môi trường thiên nhiên, trong đó có rừng, biển, mặt đất, lòng đất, bảo vệ môi trường xã hội là gia đình, nhà trường, sắc tộc, tôn giáo. Còn bảo tồn di sản gồm có di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hóa” - ông Nghĩa phân tích. 

Tuy nhiên, để việc phát triển bền vững đi đôi với tạo ra của cải, vật chất, cần phải có định hướng đối với công dân. Các ngành và các vùng miền cũng phải tập trung vào ba yếu tố, ba trụ cột này để phát triển. 

An Vũ