Menu

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, nếu tháng 6 năm nay nhận toàn bộ mặt bằng, đến cuối năm sẽ cố gắng hoàn thành dự án đưa vào vận hành.
Trang 6 trong 19