Menu

Nhiều hộ nhận danh hiệu 'gia đình văn hóa' đã tỏ ra bất ngờ, ái ngại và không hiểu vì sao lại được nhận 'vinh dự' này.

Hoãn hạ giải thánh đường, hoãn viện phí, xem xét lại giá điện… là những phản hồi tích cực cho dù có khó khăn, đến từ căn bản quốc trị lấy dân làm gốc.
Trang 6 trong 22