Menu

“Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của bản thân và đồng thời là động lực để rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri, đại biểu, lãnh đạo TP.HCM giao phó” – tân Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.
Trang 5 trong 19