Menu

Cuối giờ chiều, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sáng ấy, bà Sáu nức nở: “Con đã đưa anh về với mẹ rồi đây”. Người mẹ già thụp xuống, ôm di vật của con trai vào lòng, nước mắt lặng chảy trên gương mặt già nua. Hai năm sau, bà mất.

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ điều này dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ… gây phức tạp cho công cuộc tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trong khát vọng hòa bình của dân tộc này luôn chứa đựng sức mạnh tự vệ, sức sống chủ quyền, nơi từng tấc đất, mỗi đầu ngọn sóng.
Trang 4 trong 22