Menu

Trưởng khoa Lý luận Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh vừa bị đình chỉ chức vụ vì đưa thông tin sai sự thật về sức khỏe cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước trên Facebook.

Tròn 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu truyền hình 'Nguồn sáng dẫn đường' là cầu nối để thế hệ hôm nay và mai sau khắc sâu thực hiện tốt lời dặn của Bác.
Trang 4 trong 19