Menu

Đó là nhận định của ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - về công tác tiếp dân. Có tình trạng này là do không ít cán bộ đã quen với nếp nghĩ: dân tìm đến mình tức là dân đang… xin xỏ mình.

Hoãn hạ giải thánh đường, hoãn viện phí, xem xét lại giá điện… là những phản hồi tích cực cho dù có khó khăn, đến từ căn bản quốc trị lấy dân làm gốc.
Trang 3 trong 19