Menu

Nếu cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho quận huyện ký chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ riêng chi phí vận chuyển, ước tính TP.HCM tiết kiệm 2 tỷ đồng/năm.

Trong khát vọng hòa bình của dân tộc này luôn chứa đựng sức mạnh tự vệ, sức sống chủ quyền, nơi từng tấc đất, mỗi đầu ngọn sóng.

Hầu hết các chuyên gia, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đều cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển; TP.HCM hiện đang đứng trước rất nhiều áp lực.

Lo sợ những bà mẹ mang thai tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai, công an nhiều xã vùng cao Nghệ An đã phải lên danh sách để theo dõi, giám sát và gặp mặt thường xuyên để phổ biến pháp luật.
Trang 2 trong 19