Menu

Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Sáng ấy, bà Sáu nức nở: “Con đã đưa anh về với mẹ rồi đây”. Người mẹ già thụp xuống, ôm di vật của con trai vào lòng, nước mắt lặng chảy trên gương mặt già nua. Hai năm sau, bà mất.

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ điều này dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ… gây phức tạp cho công cuộc tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
Trang 1 trong 19