Menu

“Chúng ta cần xem xét tỷ lệ dành cho đối tượng này như thế nào bởi nếu không sẽ tạo kẽ hở cho những người phạm tội thoát án tù, đồng thời dễ nảy sinh các vấn đề tiêu cực”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.

Theo quy định mới được sửa đổi tại dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), những đối tượng cải tạo tốt nhưng vì điều kiện khó khăn, không có khả năng trả các khoản tiền phạt, án phí… vẫn có thể được đặc xá.
Trang 1 trong 5