Menu

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Trang 1 trong 14