Menu

Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ an vị và khánh thành tượng đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Trang 1 trong 11