Menu

5 ủy viên mới gồm ông: Trần Thế Thuận, Lê Văn Minh, Lê Thị Huỳnh Mai, Dương Anh Đức, Bùi Xuân Cường.

Vào 20 giờ tối 1/9 tại điểm cầu trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã chính thức khai mạc truyền hình 'Bài ca kết đoàn'. Đây là hoạt động Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hãy biết cúi đầu trước Di chúc để còn thấy mình được xứng đáng với người chấp bút di huấn.

Chỉ cần mở điện thoại, truy cập ứng dụng Bình Tân công dân số, người dân có thể phản ánh ngay với chính quyền về mọi vấn đề thuộc 10 lĩnh vực quản lý.
Trang 1 trong 20