Menu

Với khuôn mặt bôi đen, đội mũ bảo hiểm và quần áo cũng màu đen, người đàn ông này cầm trên tay vài đồ vật kì dị như đầu gà, xúc xích, đi đến từng nhà xin tiền và sẵn sàng tấn công chủ nhà.
Trang 6 trong 1059