Menu

Ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM bị khiển trách với lý do sử dụng Giấy công nhận văn bằng Thạc sĩ không hợp pháp.
Trang 5 trong 919