Menu

Hàng chục bao tải bên trong chứa đầy chất nghi là ma túy với một khối lượng cực lớn được phát hiện để lại ven đường ở Nghệ An đã được công an thu giữ.

Đầu tháng 4/2019, đỉnh triều sông Sài Gòn mới dâng khoảng 1,27m nhưng nhiều khu vực bên trong tuyến đê bao bờ hữu sông này vẫn bị ngập nước. Tình trạng ngập bất thường này là do nhiều cống ngăn triều bị hỏng hoặc không được vận hành.

Hãy nhìn lại mình, qua con đường di sản và bảo tồn di tích, để sợ rằng, sau những năm dài phá vỡ, hủy hoại, biến dạng, ta quờ quạng, mò mẫm bước tới… tro tàn.
Trang 5 trong 814