Menu

bao phu nu

Trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký hàng loạt quyết định liên quan đến bất động sản mà bỏ qua rất nhiều quy định.
Trang 3 trong 735