Menu

Hàng trăm giáo viên đã tập trung tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để kiến nghị về việc xét tuyển đặc cách cho giáo viên hợp đồng. Các giáo viên cho rằng việc xét tuyển được thực hiện theo kiểu "có cũng như không".
Trang 1 trong 883