Menu

Người mẹ hai con để lại thông điệp đầy cảm xúc cho gia đình sau khi mất. Cô nói với chồng rằng: “Anh sẽ không thể biết em nhớ anh đến nhường nào”.

“Hẳn không hề dễ dàng khi phải xoay xở với một thiếu nữ tuổi vị thành niên, thậm chí chẳng phải con ruột của mình, tìm cách để biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên lùi lại”.
Trang 6 trong 38