Menu

Khi Kristina Stratton cùng con gái đang ở bên ngoài thì ngôi nhà của gia đình bốc cháy. Lúc đó, 4 đứa con của cô đang ngủ trên lầu. Ngay lập tức, người mẹ lao ngay vào trong nhà cứu các con.

Giáng sinh không chỉ gắn liền với hình ảnh chiếc ủng đỏ gói ghém đầy quà, cây thông trang hoàng lấp lánh, Giáng sinh còn là khoảnh khoắc tụ về của tình thân, của lòng lành gieo đi mà chẳng cần kiếm tìm nhận lại.
Trang 1 trong 40