Menu

Bị bỏng nặng ở mặt và bỏ rơi giữa trời tuyết lúc khoảng 4 tháng tuổi, đứa trẻ bất hạnh năm nào nay đã tìm lại cuộc sống sau đợt phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài hơn 17 tháng.
Trang 1 trong 37