Menu

Diện mạo bức tượng Phật từ đời Tống (960-1279) ở huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi được phục chế đã gây bão dư luận bởi người làm có lẽ đã “quá tay”, làm mới tượng với phong cách quá sặc sỡ.

Trong 365 ngày, một số người đặt mục tiêu giảm cân, một số khác muốn tìm công việc ổn định hoặc ngôi nhà mới, riêng người phụ nữ từ Úc quyết định cô cần “tuyển chồng”.
Trang 3 trong 24