Menu

Một người dân kể với phóng viên rằng ngôi nhà của ông bị gió bão thổi bay gần nửa mét so với vị trí ban đầu.
Trang 4 trong 955