Menu

'Quan niệm phá đi xây lại y chang công nghiệp chăn nuôi, tôi thịt con này thì sẽ nuôi con khác thế vào. Nhưng việc bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản không phải, không giống công nghệ chăn nuôi' - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Giống nhau ở chỗ, cùng làm kinh tế từ du lịch, nhưng nằm ở hai đất nước khác nhau, nên nó bộc lộ quan điểm phát triển kinh tế, sự tôn trọng pháp luật, tính minh bạch trong tài chính, sự tôn vinh của cộng đồng khác nhau.

'Sai quy hoạch là không sửa được. Muốn cứu Bà Nà, Sun Group phải dừng xây dựng ngay lập tức và chính quyền phải minh bạch với dân' - kiến trúc sư Hồ Duy Diệm khẳng định.

Với sự thờ ơ hoặc tiếp tay của chính quyền địa phương, các cánh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn, khu bảo tồn đa dạng sinh học… liên tục kêu cứu trước sự dòm ngó của các tập đoàn kinh tế.

Đã từ lâu những tiếng nói phản biện, kêu cứu, uất ức về những dự án tàn phá tự nhiên của Sun Group vang lên, nhưng tất cả đều như một trò đùa.
Trang 1 trong 1