Menu

Các bệnh viện tại TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu thuốc, thậm chí hết thuốc điều trị ung thư máu (dòng M3); người bệnh phải tự tìm thuốc để mua, kể cả thuốc chỉ có tiếng Trung.
Trang 3 trong 93