Menu

Thu nhập bình quân của mỗi nhân viên tăng dần mỗi năm và đang ở mức 26 triệu đồng/tháng.

‘Mẹ ơi, có thuốc nào để trị hết bệnh cho mẹ, có thuốc nào để mẹ đừng chết không?’, ôm con vào lòng, chị hít thật sâu: ‘Con yên tâm, mẹ sẽ không chết’.
Trang 2 trong 93