Menu

Bệnh heo gạo là bệnh gây ra bởi ấu trùng sán dải heo (sán dây lợn), có tên khoa học Toenia solium.
Trang 2 trong 104