Menu

Cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn, nhưng cười tới mức sái quai hàm thì quả là chuyện khiến ai cũng hết hồn.
Trang 1 trong 141