Menu

Đố vui: Tìm mảnh vỡ của điện thoại

21:32 11/05/2017

pno
Điện thoại này bị rơi xuống đất, chẳng may bị vỡ. Bạn có tìm được mảnh vỡ phù hợp với điện thoại này?
Do vui: Tim manh vo cua dien thoai
 

Bạn hãy chọn hình đúng

A

Do vui: Tim manh vo cua dien thoai
 

B

Do vui: Tim manh vo cua dien thoai
 

C

Do vui: Tim manh vo cua dien thoai
 

D

Do vui: Tim manh vo cua dien thoai
 

Ngọc Thương (theo Buzzfeed)