Menu

Lúc đói, bạn thấy bụng phát tiếng kêu. Vậy tiếng kêu này tạo thành từ đâu?

Ghi nhận tại các bệnh viện mắt, từ đầu hè đến nay có rất nhiều cha mẹ đưa con đến kiểm tra thị lực, trong đó không ít trẻ được bác sĩ chẩn đoán cận thị hoặc viễn thị 3 độ, 5 độ.

Nếu được sơ cứu đúng cách, người bị nạn tránh được nguy cơ tử vong, việc điều trị dễ dàng và giúp giảm chi phí đáng kể.
Trang 7 trong 33