Menu

Bệnh viện FV thua kiện. Tòa tuyên buộc phải bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi gia đình bệnh nhân trên báo chí.

Tỷ lệ gan nhiễm mỡ trong dân số nước ta hiện nay không kém các nước phát triển dù đây vốn được coi là căn bệnh của những quốc gia giàu có do hệ lụy của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trang 1 trong 423