Menu

Chia sẻ của chuyên gia tâm lý và kinh nghiệm “vượt bão” của phụ huynh khi con trẻ bị bắt nạt ở trường.

Hôm nay, một trận đòn hội đồng đã đánh chết luôn niềm vui sống của cả người đi học lẫn người đi dạy, cả trẻ nhỏ và người lớn.

Xin hãy thành thật với nhau! Có phải chúng ta đã bất lực trong việc dạy dỗ thế hệ tương lai, giữa trùng trùng những chỉ tiêu, đổi mới, thành tích, danh hiệu?
Trang 1 trong 1