Menu

Dù sinh ra nơi 'cô lậu cùng tịch', học rất ít chữ Hán, tiếng Pháp, chỉ tự học tiếng Việt, thế mà về sau, ông đã mở Trí Đức học xá dạy học trò trau dồi quốc văn.
Trang 1 trong 1