Menu

Nhằm tránh tình trạng phá nát quy hoạch hiện tại, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đưa ra dự thảo duy định về điều kiện tách thửa đất, thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND.
Trang 8 trong 71