Menu

Đóng tiền mua nhà xong, khi chuẩn bị nhận giấy chủ quyền người dân bất ngờ phát hiện căn hộ "bốc hơi" mất diện tích nhưng Công ty Hoàng Quân không chịu trả lại tiền chênh lệch.
Trang 7 trong 79