Menu

Sở TN&MT Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại hàng loạt dự án thuộc sở hữu của ông Lê Thanh Thản.
Trang 4 trong 76