Menu

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nhà Bè và các đơn vị liên quan yêu cầu tổ chức kiểm tra dự án Park Vista (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi lách luật, không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Trang 1 trong 79