Menu

Con chị H. có một chiếc đồng hồ, nhưng lỡ làm mất rồi.

Khi đàn ông đã nổi cơn tự ái thì khó mà nói trước được điều gì...

Mệ nội bảo tại con làm những việc đàn bà vùng này không làm mà đàn ông vùng này cũng không làm được; những việc đơn giản thôi, chỉ cần có lòng tốt và rộng rãi là làm được, nhưng họ thiếu hai thứ đó.

“Năm sau không trồng nữa…” năm nào cũng nghe điệp khúc này. Rồi đến năm sau, thấy tiết trời ẩm mát, cây cối tươi tốt, nhà nông lại mềm lòng đem hạt bí ra gieo...
Trang 1 trong 3