Menu

Tôi lỡ mang thai với bạn trai là người Hàn Quốc, nhưng anh ấy chưa muốn kết hôn. Xin hỏi, liệu giấy khai sinh của con chúng tôi có thể để tên Hàn để sau này làm hộ tịch Hàn Quốc cho tiện?
Trang 2 trong 8