Menu

Có thắc mắc, vào Google. Quên một cái tên, tìm trên điện thoại thông minh. Khi mọi thông tin đều được đáp ứng quá nhanh, dễ dàng, não chúng ta bị yếu dần.

Hai câu nói khiến con cái tổn thương nhất là “Nhìn con nhà người ta” và “Vì mày mà tao phải sống với ba/mẹ của mày”. Có một chương trình live kỷ lục với 781.000 người xem về chủ đề bạo hành gia đình...

Chị Hoàng vẫn bảo chỉ vì tin chồng mà mình trở thành kẻ ngu đần, nhưng Hân không chấp chị. Lòng tin không phải là thứ chỉ cần cho đi bao nhiêu là dễ dàng nhận lại bấy nhiêu.
Trang 4 trong 477