Menu

Buổi tuyên truyền giúp hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời cũng là dịp để các chị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các dì, các chị không chỉ trả lời những câu hỏi “hái” được, mà còn chủ động đưa ra tình huống, “buộc” báo cáo viên phải lý giải các hiện tượng xã hội liên quan đến tệ nạn buôn bán người.

Hội chỉ thành công khi một đối tượng phụ nữ nào đó tự nguyện tham gia, tự có nhu cầu đứng vào tổ chức Hội.

Hội nghị đã chung tay tháo gỡ những vấn đề vướng mắc khi vận hành, quản lý nguồn vốn ngân hàng Chính sách xã hội, giúp các tổ trưởng tiết kiệm phụ nữ ở Q.5 thêm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống.
Trang 6 trong 93