Menu

Sau 'sự cố Gateway', người ta lại vỡ lẽ ra nhiều thứ về những ngôi trường mang danh quốc tế. Bằng 'mắt thường', liệu phụ huynh có dễ dàng phân biệt được trường quốc tế 'authentic' và 'fake'?

Lớp học có 40 học sinh thì có đến 39 em đỗ đại học nguyện vọng 1. Trong đó, nhiều em đậu vào tốp trường đại học lớn. Một em duy nhất trong lớp không đậu đại học do chọn hướng xuất khẩu lao động.
Trang 1 trong 19