Menu

Năm học tới, muốn giảm sĩ số, tăng tỉ lệ học 2 buổi/ngày chuẩn bị cho chương trình phổ thông mới sẽ rất khó dù TP.HCM “hứa” vẫn đảm bảo đủ chỗ học cho con em sinh sống trên địa bàn.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM về nhiều vấn đề tại Sở GD-ĐT TP.HCM đã cho thấy những bức xúc của giáo viên, dư luận là có thật và những sai phạm này cần phải được chấn chỉnh ngay lập tức.
Trang 5 trong 14