Menu

Tỉnh ủy Hòa Bình đã kỷ luật cảnh cáo đối với Phó chủ tịch tỉnh Bùi Văn Cửu và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật đối với Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Trọng Đắc, hai Phó giám đốc Sở GD-ĐT do liên quan gian lận thi cử.
Trang 3 trong 13