Menu

Việc xử lý chỉ nhằm vào một cá nhân không thể giúp loại bỏ hiệu quả những nội dung bẩn, độc hại tương tự đang xuất hiện tràn lan trên không gian mạng.

Những gì xảy ra hôm nay là hệ quả của nhiều ngày tháng trong quá khứ. Chúng ta đã thiếu sót nghiêm trọng trong việc xây dựng và vun đắp nền tảng văn hóa, giáo dục cho trẻ em.
Trang 1 trong 1