Menu

Mong chị Th. ra đi thanh thản và những phụ nữ khác cố gắng nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Rồi khó khăn sẽ qua...

Một du khách thấy Logan cấu véo bản thân, gầm gừ liên tục, đã buông lời trách móc mẹ cậu bé: “Có con như thế mà còn mang đến đây làm gì? Nó phá hoại xã hội này mất!”
Trang 4 trong 297