Menu

Ngày 16/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đoàn công tác đến tỉnh Thái Nguyên để xác minh những đơn vị mua gang xỉ có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh nhằm làm rõ những nội dung mà Báo Phụ Nữ TP.HCM đã nêu.
Trang 1 trong 1